หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2555 "

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555         วันที่ 11พฤศจิกายน 2555          วันที่ 12พฤศจิกายน 2555


วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 เวลา 14.00 -14.50 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
ช่วงที่ 1
 • อาจารย์ตัวอย่าง
 • ปริญญาเอก
  - แพทย์ศาสตร์
  - ทันตแพทยสาสตร์
  - วิทยาศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาโท
  - แพทย์ศาสตร์
  - ทันตแพทยสาสตร์
  - วิทยาศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - วิทยาการจัดการ
 • ปริญญาตรี
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รับชมย้อนหลัง
  วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 55 เวลา 15.10 -15.40 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 2
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาการจัดการ
  - แพทย์ศาสตร์
  - ศิลปกรรมศาสตร์
  - ทันตแพทยสาสตร์
 • รับชมย้อนหลัง
  วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 เวลา 16.00 -17.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 3
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
 • กล่าวคำปฏิญาณ
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
 • รับชมย้อนหลัง