หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2555 "

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555         วันที่ 11พฤศจิกายน 2555          วันที่ 12พฤศจิกายน 2555


วันจันทร์ ที่12 พ.ย. 55 เวลา 14.20 -15.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
ช่วงที่ 1
 • อาจารย์ตัวอย่าง & ทุนเอกิ้น & อนุสรณ์ สงขลานครินทร์ & พระ
 • ปริญญาเอก
  - ศึกษาศาสตร์
  - อิสลามศึกษา
  - เภสัขศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - พยาบาลศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - ศึกษาศาสตร์
  - อิสลามศึกษา
  - ศิลปศาสตร์
  - เภสัขศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - พยาบาลศาสตร์
 • ปริญญาตรี
  - รัฐศาสตร์
  - วิทยาการสื่อสาร
 • รับชมย้อนหลัง
  วันจันทร์ ที่ 12 พ.ย. 55 เวลา 15.20 -16.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 2
 • ปริญญาตรี
  - ศึกษาศาสตร์
  - เภสัขศาสตร์
  - พยาบาลศาสตร์
  - อิสลามศึกษา
 • รับชมย้อนหลัง
  วันจันทร์ ที่ 12 พ.ย. 55 เวลา 16.25 -17.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 3
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - การแพทย์แผนไทย
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - เทคนิคการแพทย์
  - ศิลปศาสตร์
 • กล่าวคำปฏิญาณ
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
 • รับชมย้อนหลัง