หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "งาน WUNCA ครั้งที่ 25 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 "


Network Performance & Noc Update โดย Uninet
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 15.15 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Campus Report โดย PSU, RMUTSB, SKRU, RMUTL, STOU
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 13.45 -15.10 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Information Technology for Architecture Conservation and Eco-tourism โดย ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 13.05 -13.40 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Future Internet Architecture and Testbed: Overview & Update โดย ดร. จักรชัย โสอินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 11.05 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
IPv4 Exhaustion: NAT and Transition Techniques to IPv6 โดย คุณเทอดทูน ธีระสาสน์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 10.05 -11.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
ระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพดี ในศตวรรษที่ 21 โดย นพ. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ส.ค. 55 เวลา 09.05 -10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Best TCO for Data Center โดย คุณศุภชัย คงกฤตยาพันธ์ Alcatel- Lucent (Thailand)
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 15.45 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Manage Patron Services, Manage The Future Library โดย บ.ไวท์เซิร์ฟ ประเทศไทย
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 15.15 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Simply Connected and IPv6 is a hotter โดย บ.ดาต้าวัน
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 15.10 -16.10 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานสู่ IPv6 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณโอภาส หมื่นแสน
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 15.00 -15.40 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ผศ.จารุวรรณ
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 14.10 -14.40 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(เริ่มบรรยาย นาทีที่ 02.03)
รับชมย้อนหลัง
การสร้างแบบจำลองของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) โดยใช้ซอฟต์แวร์ OPNET
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 13.50 -14.50 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Bring Your Own Device (การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย) โดย คุณประพันธ์กรณ์
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 13.45 -14.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
ประสบการณ์การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและบันทึกข้อมูลจราจรสำหรับ IPv6 โดย ผศ. ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 13.05 -13.50 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
ปฏิรูประบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง โดย คุณพัชร์ดนัย อาริยากมลชัย
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 13.10 -14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงเบา)
รับชมย้อนหลัง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการส่งเสริม IPv6 ในประเทศไทย โดยคุณ เมธินี เทพมณี
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 11.05 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงดนตรีแทรกนาทีที่ 0:00-1.15 นาทีแรก)
รับชมย้อนหลัง
EIS with Topping สารสนเทศที่คุณปรุงเองได้ โดย บ.Vision net
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 10.45 -11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงเบา)
รับชมย้อนหลัง
Adobe Creative Suite 6 for Education โดย บริษัท A soft 1
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 10.45 -12.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Cloud Computing for Higher Education โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 09.50 -10.40 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Building a WiFi Campus for learning environment โดย Aruba Networks
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 09.10 -10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
แนวโน้มและสถานภาพของ Cloud Computing โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
วันพุธ ที่ 8 ส.ค. 55 เวลา 09.05 -09.50 น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงดนตรีแทรกนาทีที่ 0:00-28.06 นาที)
รับชมย้อนหลัง
ความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 26 (WUNCA26th CIT2013 & UniNom2013)
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 17.40 -18.00 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "TH Eduroam: อนาคตการโรมมิงเครือข่ายข้ามสถาบันการศึกษาประเทศไทย"
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 16.45 -17.30 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
UniNet พบมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 15.50 -16.45 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
Update สถานะการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 15.15 -15.50 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
(มีปัญหาเสียงดนตรีแทรกนาทีที่ 0:00-06.02 นาทีแรก)
รับชมย้อนหลัง
China IPv6 + IVI Professor Xing Li (Tsinghua University, Beijing, China)
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 14.10 -15.00 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Ping แรกของประเทศไทยไปอินเตอร์เน็ต โดย ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 13.30 -14.10 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชม #1 #2
การเสวนา “2.5 ทศวรรษเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทย”
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 11.10 -12.12 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
กระบวนการเปิดประตูสู่โลกกว้าง โดย ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต-ผ่านระบบ VDO (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 10.35 -11.05 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
พิธีเปิดการประชุม-ผ่านระบบ VCS โดย รศ.กำจร ตติยกวี
พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการส่งเสริมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 09.40 -10.20 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง
นำเสนอมหาวิทยาลัยและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
วันอังคารที่ 7 ส.ค. 55 เวลา 09.10 - 09.35 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่
รับชมย้อนหลัง